Werkwijze

3 stappenplan

Stap 1 Eerste dertig minuten geheel kosteloos en vrijblijvend
Doel: informatie vergaren, kwestie inschatten en mogelijke vervolgstappen uiteenzetten.
Stap 2 Optie 1 – Eenvoudige vragen: kosteloos en vrijblijvend beantwoorden en afwikkelen
Doel: een rechtzoekende verder op weg helpen.
Optie 2 – Complexere vragen of meer arbeid vereist dan dertig minuten
Doel: de rechtzoekende tot en met de afwikkeling van de kwestie adequate juridische bijstand verlenen.
Stap 3 Monitoren proces en begeleiden cliënt: vooraf, tijdens en na onze dienstverlening
Doel: u begeleiden in een juridisch lastig parket of bij juridische aangelegenheden. Wij willen oog houden over de juridische context gedurende het gehele proces.

Wanneer ontvang ik een declaratie en moet ik betalen?

U ontvangt pas een declaratie voor betaling, indien u onze algemene voorwaarden ontvangen heeft en schriftelijk akkoord bent gegaan met de inhoud daarvan (onder meer mogelijk via een brief, e-mailbericht of faxbericht). Alsdan zal Uwwetloket pas tegen betaling haar diensten aanbieden.

Hoe weet ik waar ik aan toe ben?

De organisatie van Uwwetloket werkt op een heldere, transparante en efficiënte manier. Fijn voor de organisatie van Uwwetloket, maar ook fijn voor u.
De organisatie van Uwwetloket houdt van een praktische en realistische insteek. Daarom.