Werkwijze

Wij zijn u graag van dienst en helpen u graag verder!

Stap

Omschrijving

Kosten

Stap 1

Eerste gesprek

 • Kennismaking;
 • Informatie verzamelen;
 • Indien mogelijk beantwoording van uw juridische vraag;
 • Kwestie beoordelen en u adviseren over mogelijkheden;
 • Inschatting van uw eventuele kansen;
 • Eerste inschatting van kosten maken en indien mogelijk een voorlopige strategie uiteenzetten, op basis waarvan u kunt bepalen om ons wel/niet in te schakelen. 

Eerste 30 minuten gratis

Stap 2

Vervolg naar aanleiding van stap 1

 • Indien nodig een verdere beantwoording van uw vraag (denk aan: een complexere vraag en/of wanneer meer arbeid vereist is en daardoor meer tijd nodig is dan 30 minuten);
 • Desgewenst een gespecificeerde en onderbouwde uitwerking van het antwoord op uw vraag (middels een notitie);
 • Dossier aanmaken (indien u wenst dat wij u juridische bijstand verlenen en uw belangen gaan behartigen).

Afhankelijk van het door u gekozen rechtshulppakket

Stap 3

Vervolg naar aanleiding van stap 2

 • Definitieve strategie met u bespreken;
 • Benodigde dossierhandelingen c.q. procedurestappen verrichten; 
 • Zo optimaal mogelijke behartiging van uw belangen met als doel een zo gunstig mogelijk resultaat voor u te bereiken.

Afhankelijk van het door u gekozen rechtshulppakket

Stap 4

Evaluatie en sluiting dossier

 • Wij evalueren met u het verloop en de uitkomst(en) van onze dienstverlening;
 • Wij geven aan op welk moment wij uw dossier weer sluiten.

Afhankelijk van het door u gekozen rechtshulppakket

Overig

Belangrijk om vooraf te weten

 • Neem kennis van onze algemene voorwaarden;
 • Na uw eerste (kosteloze) vraag worden er kosten in rekening gebracht;
 • Wij geven aan op welk moment er kosten in rekening gebracht worden;
 • Indien u geen rechtshulppakket afsluit betaalt u ons hoge uurtarief. Zie hiervoor onze tarieven;
 • Voor een gereduceerd uurtarief kiest u één van onze vier rechtshulppakketten (let u daarbij op het onderscheid ‘particulier’ en ‘ondernemer’);
 • Wij starten onze betaalde werkzaamheden voor u ná afsluiting van het rechtshulppakket;
 • U betaalt middels automatisch afschrijven het maandelijkse pakkettarief;
 • Wij sturen u maandelijks een declaratie met daarbij een overzicht van de in rekening gebrachte werkzaamheden die ten behoeve van uw dossier zijn verricht;
 • Het rechtshulppakket kan desgewenst één jaar ná sluiting van uw dossier worden opgezegd;
 • Alle overige belangrijke informatie vindt u in onze algemene voorwaarden.