Debiteuren

 • Begeleiding bij het opzetten van debiteurenbeheer
 • Verzenden herinneringen
 • Verzenden aanmaningen
 • Debiteur in gebreke stellen
 • Betalingsregeling overeenkomen
 • Debiteur dagvaarden voor rechtbank
 • Contact met gerechtsdeurwaarder
 • Vertegenwoordiging bij zitting
 • Beslag (laten) leggen
 • Crediteurenbijeenkomst bijwonen en bepalen strategie
 • Faillissementsaanvraag debiteur indienen
 • Contact met curator
 • Overige: informeer naar de mogelijkheden

 

Heeft uw vraag betrekking op een ander onderwerp? Neem ook dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.